_accessebility
  • ניווט בעזרת מקלדת
  • התאמת אתר לעיוורים
  • התאמה לעוורי צבעים
  • התאמה לכבדי ראיה (שחור)
  • התאמה לכבדי ראיה (לבן)
  • תצוגה רגילה
  • בטל נגישות

פילטרשופ הינה חטיבת האינטרנט של היבואן-  נ.כ.ס (נציגויות כלליות וסוכנויות) בע"מ 

רחוב בזל 34, א.ת. קרית אריה, פתח תקוה   טל. 03-9213532

שעות הפעילות שלנו:  בימים א-ה  בשעות 08:30-15:30 (חניה פרטית במקום)

 ניתן לחייג אלינו  גם דרך Whatsapp ל-03-9213532

תנאי אחריות

ברכישת מערכת לטיהור מי שתייה, ניתן לבחור בין שני מסלולי אחריות, לפי התנאים המפורטים בדף זה. 
הבחירה בין שני המסלולים תעשה מראש, במעמד הרכישה בלבד. 
מסלולי 5 שנים אחריות ניתנות למערכות שהתקנתם מבוצעת על ידינו בלבד. 
מערכות בהתקנה עצמית מקבלות שנה אחריות, וזו אינה בבית הלקוח אלא אצלנו במשרדי החברה. 

אוסמוזה הפוכה: 
על מתקן זה תינתן אחריות מלאה למשך שנה מיום ההתקנה. 
תקופת האחריות תורחב למקסימום של 5 שנים (לא כולל ברז מזיגה), בתנאי שהחלפת המסננים תבוצע בזמן (5 מסננים - לא יאוחר משנה, החלפת ממברנה, ע"פ מדידת TDS - בזמן משוער של כל 3 שנים) ועל ידי טכנאי מטעם חברתנו בלבד. 
כל טיפול במערכת על ידי הלקוח עצמו או טכנאי או חברה שאינם מטעמנו יסיים מיידית את תקופת האחריות. 
מחיר החלפת המסננים והממברנה יהיה המחיר המפורסם באתר האינטרנט ויעודכן ע"פ שיקולי החברה מעת לעת


אוורפיור: 
על מתקני אוורפיור תינתן אחריות מלאה למשך שנה מיום ההתקנה. 
תקופת האחריות תורחב למקסימום של 5 שנים(לא כולל ברז מזיגה), בתנאי שרכישת תרמיל הסינון תתבצע בחברתנו בזמן (לא יאוחר משנה). 
כל רכישה ו/או טיפול במערכת על ידי טכנאי או חברה שאינם מטעמנו, יסיימו מיידית את תקופת האחריות. 
מחיר החלפת המסנן יהיה המחיר המפורסם באתר האינטרנט ויעודכן ע"פ שיקולי החברה מעת לעת. 

מערכות ללא אוסמוזה: 
על מתקנים מסוג זה תינתן אחריות מלאה למשך שנה מיום ההתקנה. 
תקופת האחריות תורחב למקסימום של 5 שנים(לא כולל ברז מזיגה), בתנאי שרכישת המסננים תתבצע בחברתנו בזמן (לא יאוחר משנה). 
כל רכישה ו/או טיפול במערכת על ידי טכנאי או חברה שאינם מטעמנו, יסיימו מיידית את תקופת האחריות. 
מחיר החלפת המסנן יהיה המחיר המפורסם באתר האינטרנט ויעודכן ע"פ שיקולי החברה מעת לעת. 

לתשומת לבכם: מסלול האחריות המורחבת ניתן ללא תוספת תשלום כלשהו וללא התחייבות מצד הלקוח, אלא על פי הצהרת כוונות בלבד. 
במקרה שהלקוח יבצע טיפול ו/או החלפה בחברה אחרת, אנו רואים עצמנו פטורים מאחריות על המערכת, ללא קשר למסלול הנבחר.